دسته: آموزش انگلیسی

گرامر برای مکالمه

برای یادگرفتن مکالمه، چه مقدار گرامر نیاز داریم؟ آیا نیاز هست همه گرامر زبان انگلیسی را به...

زمان امر

گرامر ویژه مکالمه – زمان امر درس 1:                                                                                        شاید باور این موضوع برای بسیاری از...