درباره ما

پس از 15 سال مطالعه مستمر زبانشناسی و زبان های خارجی و همزمان 10 سال ارتباط مداوم با گردشگران، کارشناسان و بازرگانان خارجی، اکنون آماده ام دانش و تجربه خود در زمینه یادگیری زبان های خارجی را بدون محدودیت در این بستر مناسب ارائه نمایم.

پخش ویدیو
پخش ویدیو

مدرس دوره های زبان زیبا: حسین فرهادی

من در این مسیر راهنمای شما خواهم بود ...

حسین فرهادی

  • زبانشناس
  • مدرس
  • مترجم
  • راهنمای گردشگران خارجی
  • کارشناس بازرگانی خارجی 

نظرات گردشگران خارجی