فصل سوم پپا پیگ آماده شد! خرید
فصل سوم پپا پیگ آماده شد! خرید

آموزش لغت با پپا پیگ

🔴 در این کلیپ، لغات زیر را یاد بگیرید:
.
🟨 به موقع

🟩 In time

.
🟨 آماده

🟩 Ready

 

.
🟨 پیدا کردم

🟩 Found

.


🟨 به راحتی، به آسانی

🟩 Easily

.
.
💎🐷 پپا پیگ با زیرنویس انگلیسی و ترجمه صحیح فارسی به صورت همزمان 🐷💎

🔶 این لغات را یاد بگیرید:
.
🟨 پرستار
🟩 Nurse
.
🟨 بیمار / مریض
🟩 Sick
 
.
🟨 گوش دادن
🟩 Listen
 
.
🟨 سینه
🟩 Chest
 
.
.
.
.
.
💎🐷 پپا پیگ با زیرنویس انگلیسی و ترجمه فارسی 🐷💎
🔶 این لغات را یاد بگیرید: 🔶
.
🟨 نفس
🟩 Breath
.
🟨 سرفه
🟩 Cough
.
🟨 قلب
🟩 Heart
.
🟨 شل
🟩 Loose
.
.
.
💎🐷 پپا پیگ با زیرنویس انگلیسی و ترجمه فارسی – دو فصل – ۱۰۴ قسمت 🐷💎
🔶 لغات امروز 🔶
.
🟨 باز
🟩 Open
.
🟨 داغ (دارای تب بالا)
🟩 Hot
.
🟨 دما (تب)
🟩 Temperature
.
🟨 سال
🟩 Year
.
.
.
.
.
💎🐷 پپا پیگ با زیرنویس انگلیسی و ترجمه فارسی 🐷💎
🔸دو فصل – صد و چهار قسمت 🔸

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید