فصل سوم پپا پیگ آماده شد! خرید
فصل سوم پپا پیگ آماده شد! خرید

آموزش لغت

در این بخش لغت های کاربردی از سه سریال انیمیشنی برتر در جهان را برای شما آماده می نمایم. 

کلمات را از داخل چند جمله ای که در کلیپ گفته میشود، انتخاب میکنم. این کلمات داخل جملات یک بار توسط شخصیت های انیمیشن تلفظ میشوند.

تلفظ چهار کلمه آموزش داده شده در هر کلیپ هم زیر هر کلمه درج شده که میتوانید چندین بار گوش کنید و آن لغات را با تلفظ صحیح یاد بگیرید. 

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید