دسته: مقالات آموزشی

گرامر برای مکالمه

برای یادگرفتن مکالمه، چه مقدار گرامر نیاز داریم؟ آیا نیاز هست همه گرامر زبان انگلیسی را به...

Hey Duggee زبان اصلی

Hey Duggee زبان اصلی با زیرنویس انگلیسی و فارسی همزمان اگر منابع مختلف برای یادگیری مکالمه را...