21% تخفیف

گرامر ویژه مکالمه

۵۹,۰۰۰ تومان

گرامر ویژه مکالمه، حداقل دستور زبان مورد نیاز برای انجام مکالمه به زبان انگلیسی می باشد.

گرامر ویژه مکالمه

بی شک یکی از سخت ترین بخش های هر زبان، گرامر یا دستور زبان مربوط آن است.

 

نقش گرامر تنظیم روابط واژگان به صورت صحیح برای انتقال پیام به مخاطب هست. اینکه فاعل در کجای جمله قرار بگیرد و فعل با چه حالتی چه چیزی را بیان کند.

دستور زبان توصیفی یا تجویزی؟

از دیرباز میان زبانشناسان اختلافی دائمی وجود داشت بر سر اینکه دستور زبان به صورت توصیفی (Descriptive) است یا تجویزی (Prescriptive).

به عبارت دیگر دستور زبان در بین گویشوران طی یک مدت خاص شکل میگیرد، سپس این دستور مکتوب شده و تدریس میشود، یا دستور در وهله اول مکتوب شده و برای استفاده همگان تجویز میشود.

به هرجهت، امروز نه میتوان نقش گرامر در زبان را کتمان کرد و بدون کمک آن مکالمه را انجام داد، و نه عاقلانه است که قبل از یادگیری مکالمه، تمام وقت خود را صرف تسلط کامل بر گرامر کنیم.

پس بیایید با این دوره کاربردی به نام گرامر ویژه مکالمه، با حداقل ممکن دستور زبان، جملات خود را شکل دهیم و مکالمه را آغاز کنیم. در ادامه حتما با شوق و لذتی که از زیبایی زبان میبریم، میتوانیم زمان بیشتری صرف مطالعه گرامر کنیم.

پس از تهیه دوره گرامر ویژه مکالمه، میتوانید دوره مکالمه مقدماتی را نیز تهیه نمائید:

آموزش مکالمه پایه با پپا پیگ