واژه شناسی

آیا هنگام مطالعه یا ترجمه متن و فیلم و …، احساس میکنید دامنه واژگان شما پایین است؟ 

آیا میخواهید واژگان زیاد با قدرت ماندگاری بالا را در زمان کوتاه تر به حافظه بسپارید؟

پس با من همراه شوید در دوره آموزشی:

واژه شناسی