ترجمه

ترجمه های مهم، خاص، حساس و پیچیده خود را به ما بسپارید.

با نهایت دقت ممکن انجام خواهد شد. 

انواع ترجمه

  • ترجمه همزمان: میهمان خارجی شما در ایران در هر سطحی از زبان انگلیسی که صحبت کند ما توانایی انجام دقیق و کامل ترجمه همزمان را دارا هستیم. 

ما آمادگی همراهی هیئت نمایندگی شرکت شما را در هر کشوری با هر سطحی از زبان انگیسی داریم. 

 

  • ترجمه متون: ترجمه دقیق و صحیح انواع متن از انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، فارسی به ترکیه، فرانسوی و عربی و بالعکس. تحویل پروژه به صورت فایل تایپ شده. 
  • ترجمه صوت و ویدئو (فارسی به انگلیسی و بالعکس)
  • ترجمه دستوالعمل دستگاه های خطوط تولید صنعتی (از زبان های انگلیسی، فرانسه و ترکیه به فارسی)
  • ترجمه بروشور محصولات و دستگاه های تولیدی وارد شده به داخل (فارسی به انگلیسی، عربی، فرانسه و ترکیه)
  • ترجمه نام برند، شعار تبلیغاتی و تیزر تبلیغاتی. (فارسی به انگلیسی و بالعکس)
  • انجام مذاکرات بازرگانی و استعلامات واردات / صادرات  به صورت پروژه ای (انگیسی / فرانسه/ ترکیه)