برنامه جامع مکالمه پایه و گرامر ویژه

نحوه استفاده از فایل های دوره مکالمه پایه و گرامر ویژه مکالمه برای گرفتن بهترین نتیجه از دوره های “مکالمه پایه با پپاپیگ” و “گرامر ویژه مکالمه”،  پیشنهاد میکنم طبق برنامه زیر پیش بروید:   ابتدا دو دوره را از وبسایت دانلود کنید. دوره گرامر ویژه مکالمه دوره مکالمه پایه با انیمیشن پپاپیگ یک برنامه جامع برای استفاده بهینه از این دو دوره را تنظیم نمودم و در اختیار شما قرار میدهم. دوره مکالمه پپاپیگ به عنوان دوره اصلی برای شما در نظر گرفته شده است. دوره ها و مطالب دیگر برای تقویت این دوره کارایی دارد. سطح این دوره طبق … ادامه خواندن برنامه جامع مکالمه پایه و گرامر ویژه