انیمیشن

شخصا معتقدم قدرت انیمیشن و کارتون برای یادگیری زبان بیشتر از فیلم و سریال است. از آنجایی که مخاطب اصلی این رسانه، کودکان و نوجوانان هستند، علاوه بر داستان و کیفیت، به زبان محصول توجه ویژه ای میشود. سرعت، نوع ادای کلمات و جملات، انتخاب کلمات و … همگی از ویژگی های مورد توجه در انیمیشن است که در فیلم ها کمتر بدان پرداخته میشود.